+ - =
+/-
SPRZECIWIAMY SIĘ
WULGARYZMOM I PRZEMOCY

Zmiana regulaminu

ULEGŁY ZMIANIE NIEKTÓRE PUNKTY REGULAMINU NASZEGO FESTIWALU. AKTUALNY REGULAMIN DOSTĘPNY POD ADRESEM:

http://www.mgoksir.info/rockfestival/o-festiwalu/regulamin 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE ZMIANAMI PRZED PEŁNĄ AKCEPTACJĄ UDZIAŁU W FESTIWALU.